Posted on

เสริมปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อน ทางเลือกใหม่ เพื่อจมูกสวยเป็นธรรมชาติ

การผ่าตัดเสริมจมูกได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยจะใช้การเสริมจมูกด้วยการใช้แท่งซิลิโคน เพื่อทำให้จมูกโด่งสวย แต่การเสริมจมูกด้วยซิลิโคนเพียงอย่างเดียว อาจทำให้จมูกเกิดการทะลุได้ง่าย ในปัจจุบันได้มีการเสริมปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อน เพื่อช่วยทำให้ปลายจมูกสวย ได้รูปดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น วันนี้เราลองมาดูรีวิว เสริมจมูก ที่รพ.เอเซีย และข้อดีของการเสริมปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนกัน

เสริมจมูก ปลายกระดูกอ่อน

การเสริมปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนเหมาะกับใครบ้าง

การเสริมจมูกด้วยวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยเสริมจมูกมาก่อน แต่ต้องการแก้ไขปลายจมูก รวมถึงคนไข้ที่ต้องการเสริมจมูกในครั้งแรก การเสริมปลายจมูกด้วยวิธีนี้จะช่วยป้องกันปลายจมูกทะลุ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเนื้อจมูกบาง คนไข้ที่มีจมูกสั้นมาก โดยแพทย์จะใช้การซิลิโคนเพื่อเสริมจมูกร่วมกับการใช้กระดูกอ่อนหลังใบหู โดยการใช้กระดูกอ่อนกั้นไม่ให้ซิลิโคนมาสัมผัสกับปลายจมูก การเสริมจมูกด้วยซิลิโคนเพียงอย่างเดียว จะทำให้ซิลิโคนดันเนื้อเยื้อปลายจมูกออกมาเรื่อย ๆ จึงทำให้เลือดไม่มาเลี้ยงปลายจมูก ทำให้ปลายจมูกบางตัวลง การเสริมปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนจะต้องทำโดยแพทย์ผู้ที่มีความรู้ทางด้านโครงสร้างของจมูกเป็นอย่างดี Continue reading เสริมปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อน ทางเลือกใหม่ เพื่อจมูกสวยเป็นธรรมชาติ